Stikkord: forledende


    |     november 15, 2018

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet? Er skjønnhet viktig? Kan skjønnhet i noen tilfeller virke distraherende og/eller forledende?


Uenighetens fellesskap