Hvorfor finnes lidelse?


Hva er forklaringen på at det finnes så mye vondt i verden? Er lidelse utelukkende negativt, eller tjener den også et formål? Er det mulig å tenke seg en verden uten lidelse?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.