Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?


Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan i så fall hvem som helst stå i kontakt med, og i et forhold til, det guddommelige, eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.