Hvordan forholder vi oss til arkitektur?


Har vi forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming? Er det i så fall en særlig hensikt med utformingen, og ligger det en historie bak?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.