Hva er viktigst av likhet og likeverd?


Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap | november 6, 2018

Kommentarer er stengt.