Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?


Hva bør mennesket strebe etter å oppnå i vår begrensede tid her på jorden? Og hvordan vet vi at vi har oppnådd målet vårt?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.