Har vi hellige tekster?


Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.