Kan vi bistå med sjelesorg?


Livet er fullt av vanskeligheter, og alle opplever å miste mennesker som står en nær. Har vårt samfunn eksperter som kan bistå med , betryggelse, trøst og sjelesorg når slikt inntreffer?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.