Har mennesket en sjel?


Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.