Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?


Finnes det lover, regler og prinsipper som vårt samfunn setter så høyt at de trumfer landets verdslige lover dersom disse kommer i konflikt med hverandre?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.